Contact


KBO – Afdeling Vught

Belangenorganisatie voor senioren

Voorzitter

Mevr. Carla Jonkers
Baarzenstraat 4914
5262 GD Vught
tel. 073-6563866
e-mail: carlajonkers@kpnplanet.nl

Secretaris

Dhr. Hans van Overdijk
6de Buitenpepers 122
5231 GG Den Bosch
tel. 073-6416797
e-mail: j.vanoverdijk@ziggo.nl

Penningmeester

Dhr. Ton van Roon
Kievitstraat 5
5262 ZC  Vught
tel. 073-6566415
e-mail: penningmeester.kbo@ziggo.nl

Vice voorzitter

Mevr. Joke Lexmond
Haspelstraat 12
5261 SP Vught
tel. 073-6561837
e-mail: jokelexmond@hetnet.nl

Bestuurslid

Dhr. Jan Bergmans,
Kalverdam 38
5262 PK Vught
tel. 073-6565037
e-mail: jh.bergmans@gmail.com