Nieuwsbrief september 2018


Voorwoord

De zomer ligt inmiddels bijna achter ons en, over hetgeen wat we achter ons laten moeten we soms wel onze gedachten laten gaan.

Daarom hebben we als bestuur besloten om b.v. de jaarlijkse weekreis te evalueren. Daarvoor hebben we, middels een enquête,  besloten om aan alle deelnemers te vragen hun eerlijke mening hierover te geven.

De uitslag van deze enquête heeft ons laten zien dat bijna iedereen de moeite heeft genomen zijn of haar bevindingen te formuleren, zoals begrijpelijk, heel verschillend.

Voor het bestuur toch een teken om aan bepaalde zaken extra aandacht te besteden.

Met  hulp van die mensen, die dat belangrijk vinden, willen we proberen om, waar nodig, verbeteringen aan te brengen, we wachten daarom op reacties en suggesties.

We gaan daarnaast verder om alle activiteiten die onze leden belangrijk vinden, door te laten gaan op de manier die zij prettig vinden. Daarvoor zouden extra handen zeer welkom zijn, zeker als vrijwilligers,  i.v.m. ziekte, niet alles kunnen doen wat zij graag zouden willen.

Zoals afgesproken starten we 7 september a.s. om 10.30 uur met Line-Dance, we verwachten dan ook alle mensen die zich daarvoor hebben aangemeld.

Verder willen we, als dat mogelijk is, af en toe ook iets gezelligs doen voor onze leden die moeilijk gebruik kunnen maken van het Openbaar Vervoer. Daarvoor vragen we de bereidwilligheid van vrijwilligers die in het bezit zijn van een auto, om deze mensen eens ergens heen te brengen waar ze normaal gesproken niet kunnen komen. Dit wordt dan uiteraard tijdig kortgesloten met de vrijwilliger die een bepaalde activiteit begeleid.

Uiteraard moeten de mensen die van deze service gebruik zouden willen maken wel gezamenlijk de benzinekosten van deze vrijwilligers betalen. Als u tot een van deze 2 categorieën behoort, horen wij dat graag van u.

Tot slot.  Ook dit jaar organiseren we weer een Sinterklaasmiddag en een Kerstviering. De bijzonderheden daarover komen in de nieuwsbrief van Oktober.

Wij wensen u allen voor de komende periode veel plezier bij alle activiteiten waar u aan deelneemt.

Carla Jonkers,

voorzitter

Lief en leed

Vanaf deze plaats feliciteren wij alle leden die de komende periode hun verjaardag vieren.

Bijzondere felicitaties gaan uit naar onze kroonjarigen:

75 jaar
5 september – Hr. C. Verspeek

80 jaar
13 september – Hr. P. Kuppens
17 september – Hr. D. König

85 jaar
20 september – Mw. R. van de Heuvel

Verder willen wij alle leden die te kampen hebben met ziekte, in welke vorm dan ook, heel veel sterkte toewensen en indien mogelijk een spoedig herstel. Ook degene die vanwege ziekte niet meer in hun eigen woning kunnen verblijven, wensen wij de kracht om gelukkig te worden in hun nieuwe woonomgeving.

Overleden

Mw. Dinie Roozen

De nabestaanden van onze overleden leden of leden die een geliefde hebben moeten afstaan wensen wij heel veel sterkte bij het verwerken van hun verdriet.

Nieuwe leden die wij mochten verwelkomen

Heer Jan van Iersel

Agenda KBO Afdeling Vught

Vaste Activiteiten:

MaandagMeer Bewegen Voor OuderenOns Home09.30 uur
Klaverjassen, Rikken, JokerenOns Home13.30 uur
KoersbalH. Theresia14.00 uur
WoensdagKoor “Ons Eigen Wijs”Ons Home19.30 uur
DonderdagBridgeOns Home13.30 uur
VrijdagLine Dance ( vanaf 7 sept.) Ons Home

Variabele Activiteiten maand September

Di 04-09 Fietsen  Ons Home 11.00 uur
Wo 05-09 Bingo  Ons Home 13.30 uur
Ma 10-09 GEEN KOERSBAL    
Di 11-09 Rollator Wandelen           Start:      WZC Theresia 10.15 uur
Di 11-09 Scootmobielen Ons Home 11.00 uur
Di 11-09 Handwerken Ons Home 13.30 uur
Wo 12-09 Prijskaarten Ons Home 13.30 uur
Za 15-09 Bloemschikken Ons Home 10.00 uur
Di 18-09 Fietsen  Ons Home 11.00 uur
Wo 19-09 Bingo  Ons Home 13.30 uur
Di 25-09 Rollator Wandelen        Start   Hoek v. Heeswijkstr./v.d. Pollstr.   10.15 uur
Di 25-09 Scootmobielen Ons Home 11.00 uur
Di 25-09 Handwerken Ons Home 13.30 uur
Wo 26-09 Prijskaarten Ons Home 13.30 uur

Variabele Activiteiten maand Oktober

Di 02-10 Fietsen Ons Home 11.00 uur
Di 02-10 Scootmobielen  Ons Home 11.00 uur
Di 02-10 Rollator Wandelen    Start:  Nieuwe Stenen Hut, Watertorenlaan 11.15 uur
Wo 03-10 Bingo Ons Home 13.30 uur

Zoekplaatje: Hoe goed kent u Vught?

In de loop der jaren verandert er in Vught nogal het een en ander.
Zo was de puinhoop op de foto (foto is onlangs gemaakt, het puin ligt er nog) eens een bekend gebouw in Vught.

De vraag was: Weet u welk gebouw we bedoelen?

Veel mensen hadden het goed.

Het goede antwoord is: De voormalige huishoudschool aan de Irenelaan

De cadeaubon is gewonnen door: Josephine van den Broek

Een nieuwe foto:

Is het erosie? is het vandalisme? We weten het niet.
Wat we wel weten is dat er iets ontbreekt aan dit beeld.

De vraag van deze maand bestaat uit 2 delen:

 1. Wat ontbreekt er aan dit beeld?
 2. Waar staat dit beeld?

Stuur uw oplossing per email naar kbo.vught@gmail.com of vul het antwoordstrookje in op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief en stop deze vóór 23 september in de brievenbus van “Ons Home” aan de Esschestraat 18a in Vught.

Onder de goede inzenders wordt wederom een cadeaubon verloot.Rollatorwandelaars maken een uitstapje naar de Helftheuvelpassage

Een klein groepje rollatorwandelaars maken onder begeleiding van een aantal vrijwilligers regelmatig een wandeling in of rondom Vught.

Op 14 augustus werd op de regel om in Vught te blijven, een uitzondering gemaakt en werd een bezoek gebracht aan de Helftheuvelpassage in Den Bosch. Een van de wandelaars heeft hier een verslagje van gemaakt welke wij u niet willen onthouden.

14 augustus 2018, leuk uitje naar het mooi winkelcentrum “De Helftheuvel”.

Enkele weken geleden hadden wij een fijne wandeling in “zorgpark Voorburg”

Tijdens het koffiedrinken kwam Elly met een verrassing: ”Als jullie het leuk vinden, gaan we binnenkort naar de Helftheuvel. Wie wil er mee?” Meteen alle handen omhoog. Enthousiasme alom. Nadat door Elly alles geregeld was, werd het op 14 augustus werkelijkheid.

Dankzij “De Seniorenbus”, die ons allen had opgehaald, kwamen wij goedgemutst aan bij de Helftheuvel. We werden uitgenodigd aan een lange tafel die voor ons klaar stond en werden wij getrakteerd op koffie met een “Bossche Bol”, gesponsord door Modehuis de Bruin.
Dit was genieten.

Hierna splitste de groep zich op en gingen wij één op één samen met een begeleider, shoppen.

Vervolgens was het lunchtijd. Tijdens het koffiedrinken had iedereen een keus gemaakt wat men tijdens de lunch wilde gebruiken zodat we niet te lang op onze lunch hoefde te wachten.

We zaten tijdens de overheerlijk lunch gezellig bij elkaar onze aanwinsten te bewonderen die we tijdens het shoppen hadden gekocht.

Het was heel gezellig om zo samen te zijn.

Dankzij het goede organisatietalent van Elly en andere vrijwilligers, is het een blije dag geworden.

De Seniorenbus, de vriendelijke chauffeur, Modehuis De Bruin, personeel van “De Brasserie” en natuurlijk onze vrijwilligers, allen hartelijk bedankt. Een rollatorwandelaar die anoniem wenst te blijven.

Kennis met Koffie 2018 presenteert in Huize Elisabeth:

Dementie .  Om nooit te vergeten

Bijeenkomst 7

Levenstestament voor iedereen

Datum: woensdag 19-09-2018

Spreker: OWK notarissen

Mijn angst is dat als er iets met mij gebeurt, een ernstig ongeluk of de diagnose Alzheimer, ikzelf geen financiële of medische beslissingen meer kan nemen, wat dan? Deze gedachte kennen we allemaal. Een levenstestament is bedoeld om regelingen te treffen en vast te leggen voor als u zelf niet meer in staat bent uw eigen zaken te regelen. Deze avond krijgt u daar meer informatie over.

Vast informatie voor de maand oktober

We zijn blij u te kunnen melden, dat we eindelijk aan een vraag van leden, vanuit de ALV van januari, kunnen gaan voldoen.

Leden hebben toen gevraagd, of er eens wat meer informatie gegeven kon worden, wat de WMO nu eigenlijk in houdt. Wat kan er, of waar heb je recht op als je bij de Gemeente aanklopt voor hulp. Wat valt hier allemaal onder.

We hebben dhr. Maarten Pulles als klantmanager van de WMO, bereid gevonden, om over de diverse regelingen een en ander komen te vertellen.

Als u nog vragen heeft, schrijf ze op voor uzelf, zodat u niet vergeet om Maarten om advies te vragen.

Onze eigen cliëntondersteuner van de KBO, Jozef Kok, heeft ook zijn medewerking toegezegd op die middag en zal dan ook aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en uitleg te geven.

De afspraak is nu gemaakt voor 23 oktober in ons eigen “Ons Home”.

De uitleg zal beginnen om 13.30 uur en u kunt terecht vanaf 13.00 uur.

Deelname is gratis, we vragen alleen € 1,- voor de koffie of thee als bijdrage.

Dus mensen, komt allen naar deze voorlichtingsmiddag, zodat je goed voorgelicht en een stuk wijzer die middag weer naar huis gaat.

Houd dus deze datum vrij in je agenda

Uitnodiging voor KBO Leden

JEU DE BOULES-KRINGKAMPIOENSCHAPPEN

KBO MAAS-DOMMEL

Donderdag 4 oktober

Locatie: Jeu de Boulesclub Kerkdriel

Laarstraat 6 5334 NS Velddriel Dierensportcentrum “t Laar.

Uw gastheer, Bestuur KBO-Kerkdriel nodigt u uit om deel te nemen aan 3 jeu de boules wedstrijden en een onderling gezellig samen zijn aan de locatie in Velddriel.

De samenstelling van de doubletten wordt bekend gemaakt na de inschrijving.

Vanaf 09.30 uur bent u welkom en om 10.30 uur is de start van de eerste wedstrijd.

Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt er binnen en of buiten gespeeld.

Inschrijving deelname en lunch bedraagt: 5,00 euro.

Belangrijke mededeling van huishoudelijke aard; de toiletten en koffiecorner bevinden zich op een verdieping die alleen per trap bereikbaar is.

Aanmelding via: re.cromvoirt@planet .nl met vermelding van naam en roepnaam, telefoonnummer, e-mail adres, en naam van de afdeling.

Voor meer informatie kunt u bellen en of mailen met René van Cromvoirt,

Op nummer 0418-632003 of 06-16724916

AANMELDEN IS MOGELIJK TOT UITERLIJK 21 SEPTEMBER!!!

Met sportieve groet,

Wedstrijd Commissie Jeu de Boulesclub Kerkdriel

Kring – Maas-Dommel

Vooraankondiging

Op donderdag 29 november a.s. organiseren wij het Kringkampioenschap koersbal, voor alle KBO leden van de Kring Maas- Dommel.

Dit toernooi wordt georganiseerd door de kring Maas – Dommel.

Het toernooi begint om 13.00 uur en duurt tot ± 16.30 uur.

Deelname is gratis.

Misschien zullen de kosten van consumpties wel vooraf betaald moeten worden, om de opkomst te verzekeren

Het is een singel toernooi.

Er kunnen maximaal 45 personen deelnemen.

We spelen met 8 of 9 personen op een mat, zodat er enige rusttijd tussen de partijen zit.

De locatie is: Café Zaal de Schuif in Gemonde

Nadere mededelingen volgen nog begin september.

Hoogachtend, Kring bestuur Maas- Dommel

Programma van ons uitje naar Boskoop op 10 oktober

             DAGPROGRAMMA 2018 – JUBILEUMJAAR.

40 JAAR VANDER KLOOSTER MODEPRESENTATIES

In verband met ons 40 jarig jubileum hebben wij dit seizoen het volgende programma. Hieronder vindt u een uitleg van hoe deze geheel verzorgde dag eruit ziet;

 1. Aankomst met uw groep tussen 10.15 en 10.30 uur.
 2. In onze gezellige ontvangstruimte serveren wij koffie met gebak van de plaatselijke banketbakker.
 3. Van 11.00 uur tot ca 12.00 uur presenteren wij met meerdere mannequins en ladyspeaker eigentijdse mode d.m.v. een uitgebreide modeshow met muziek en accessoires.
 4. Hierna gaat uw groep terug naar de ontvangstruimte en serveren wij de lunch; t.w. belegde broodjes, krentenbol, mandarijntje,  jus d’orange, koffie en thee.
  Overigens schenken wij de gehele dag naar wens en behoefte koffie en thee.
 5. Na de lunch splitsen wij de groep in tweeën, waarbij de ene helft naar een gratis bingo gaat met leuke prijsjes en de andere helft kan kijken en eventueel kopen in onze winkel van 150 m2. Onze dames leveren vrijblijvend en deskundig advies.
  Na ongeveer een uur wisselen we de groepen om. Ook een kort bezoek aan ons distributiecentrum (pand ernaast) behoort tot de mogelijkheden. Hier hebben wij een constante voorraad van 7000/10000 stuks dameskleding.
 6. Rond 15.00 uur sluiten wij feestelijk af met een advocaatje slagroom.

Verder hebben wij verschillende leuke aanbiedingen i.v.m. ons jubileum en een prijsvraag.

Wij zien er weer naar uit u te mogen ontvangen.

Vander Klooster Modepresentaties

https://www.vdklmode.nl/groepsuitje

Onze locatie in Boskoop is voorzien van:

 • Goede entree, ook voor rollator- en rolstoelgebruikers 

 • Een ruimte waar eventueel een modeshow plaats kan vinden met ruim voldoende zitplaatsen
 • Sanitaire voorzieningen
 • Voldoende personeel om iedereen te voorzien van koffie en iets lekkers en mode adviezen
 • Gelegenheid om na de modeshow kleding te passen 
en desgewenst te kopen
 • Mogelijkheid tot pinnen 


Op 21 september wordt er in De Petrus de Wereld Alzheimerdag gevierd in Vught.

Het programma is van 10.00 – 16.30 uur en de KBO Vught zal ook aanwezig zijn

Doorlopend zal de hele dag de geheugenbibliotheek open zijn

Enkele activiteiten zullen zijn;

10.30 -11.30                Verhaaltijd

13.30 uur                     Infomarkt

14.00 uur                     Wethouder Saskia Heijboer

14..15                          Interactieve lezing met beweegtherapeut

15.15                           Lezing Diny Stolvoort