Omgaan met (te) weinig geld


Iedere dag weer de eindjes aan elkaar moeten knopen. Amper het hoofd
boven water kunnen houden. Ook in Vught leven mensen in armoede. De gemeente Vught en Woonwijze nodigen tijdens het Sociaal Café gasten
uit met een visie. Sprekers die vanuit hun hart vertellen hoe zij omgaan met armoede en wat zij kunnen betekenen voor deze gezinnen in Vught.

Wij dagen u uit om samen met ons ervoor te zorgen dat alle mensen in Vught bestaanszekerheid krijgen.

De avond bestaat uit een inleidend verhaal en vier workshops. Sprekers op deze avond zijn:

Ralf Embrechts is oprichter van de Quiet Community en werkt bij de Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM) in Tilburg. Hij zet zich in voor mensen die tussen wal en het schip vallen in hun zoektocht naar de juiste zorg, hulp of (financiële) ondersteuning.

Gerti Velter werkt bij de gemeente Eindhoven. Zij werkt met een nieuw concept voor schuldhulpverlening op basis van de ideeën van De Goede Gieren.

Een ervaringsdeskundige vertelt over haar ervaringen.

Marion de Koning is oprichtster van de Stichting MariTon. De stichting helpt gezinnen met een minima inkomen, die net buiten de voedselbank vallen.

Ellen Huinink is coördinator Kinderen en Armoede bij de gemeente Vught. Zij gaat in op de verschillende manieren hoe u kunt kijken naar armoede.

Wat is het Sociaal Café Vught?
Het Sociaal Café Vught is de gelegenheid om elkaar en Vught op informele wijze beter te leren kennen. Om contacten te leggen én elkaar te versterken. Neem dus
uw visitekaartjes mee.

Heel graag tot 31 oktober.

Saskia Heijboer & Charlotte Beukeboom
wethouder gemeente Vught directeur-bestuurder Woonwijze

Wanneer:
Woensdag 31
oktober 2018

Tijd:
19.00 uur tot 21.30 uur
Inloop vanaf 18.30 uur

Locatie:
Maurick College
Titus Brandsmalaan 1