Nieuwsbrief mei 2018


Voorwoord

Sinds de vorige nieuwsbrief is er al weer een maand voorbijgegaan, een maand waarin van alles gebeurde, maar niet wat we als bestuur hoopten.

 

Een oproep voor nieuwe bestuursleden heeft na een hoopvol bericht toch geen resultaat opgeleverd evenals onze oproep voor nieuwe vrijwilligers. Blijkbaar leven onze leden allemaal in de veronderstelling dat bestuursleden duizendpoten zijn, zo voelen wij ons ook vaak, die alle voorkomende werkzaamheden en problemen wel even aanpakken en uit de weg ruimen.

 

Ik voel me soms net een bedelaar, omdat dit onderwerp steeds weer ter sprake moet komen, maar, ik probeer u als onze leden er van te overtuigen dat niets vanzelfsprekend is of blijft en, dat een vereniging van zo’n 400 leden niet draaiend gehouden kan worden door 5 bestuursleden en een aantal goedwillende vrijwilligers.

 

Daarom doe ik nog maar een keer een dringend beroep op u allen, ga eens bij uzelf te rade, u hoeft geen dagtaak op uw schouders te nemen maar we hebben wel heel hard nieuwe mensen nodig om alles in stand te kunnen houden en doorgang te laten vinden.

 

Ik hoop dat u allen plezier kunt blijven beleven aan alle activiteiten waar u graag aan deelneemt en ik hoop dat dit ook in de toekomst zo zal kunnen blijven.

 

Tot slot wens ik u allen een fijne zonnige zomer toe en voor alle leden die op vakantie gaan, geniet er van en kom gezond weer thuis.

 

Carla Jonkers,

Voorzitter.

 

Lief en Leed

Vanaf deze plaats feliciteren wij alle leden die de komende periode hun verjaardag vieren.

Bijzondere felicitaties gaan uit naar onze kroonjarigen:

80 jaar
2 mei Hr. H. Hanssen
10 mei Mw. C. van Eijndhoven

85 jaar
4 mei Hr. A. van Kuik
11 mei Hr. C. van der Pol

Verder willen wij alle leden die te kampen hebben met ziekte, in welke vorm dan ook, heel veel sterkte toewensen en indien mogelijk een spoedig herstel. Ook degenen die vanwege ziekte niet meer in hun eigen woning kunnen verblijven, wensen wij de kracht om gelukkig te worden in hun nieuwe woonomgeving.

 

Overleden

Mevrouw M. van Vugt
Mevrouw P. Jacobs

De nabestaanden van onze overleden leden of leden die een geliefde hebben moeten afstaan wensen wij heel veel sterkte bij het verwerken van hun verdriet.

Nieuwe leden die wij mochten verwelkomen

Mevrouw A. de Potter
Mevrouw M. Galenkamp
Mevrouw M. Riedstra
Mevrouw R. Verstijn

 

Agenda KBO Afdeling Vught

Vaste Activiteiten:

maandag Meer Bewegen Voor Ouderen Ons Home 09:30 uur
Klaverjassen, Rikken, Jokeren Ons Home 13:30 uur
Koersbal Huize Theresia 14:00 uur
Woensdag Koor “Ons Eigen Wijs” Ons Home 19:30 uur
Donderdag Bridge Ons Home 13:30 uur
Vrijdag Koor Herfstklanken Ons Home 16:00 uur

 

Variabele Activiteiten maand mei

Di 08-05 Fietstocht Ons Home 11:00 uur
Wo 09-05 Prijskaarten Ons Home 13:30 uur
Di 15-05 Scootmobiel Ons Home 11:00 uur
Di 15-05 Handwerken Ons Home 13:30 uur
Wo 16-05 Bingo Ons Home 13:30 uur
Za 19-05 Bloemschikken Ons Home 10:00 uur
Ma 21-05 2e pinksterdag Ons Home gesloten
Di 22-05 Fietstocht Ons Home 11:00 uur
Wo 23-05 Prijskaarten Ons Home 13:30 uur
Di 29-05 Rollator Wandelen Rode Rik 10:15 uur
Di 29-05 Scootmobiel Ons Home 11:00 uur
Di 29-05 Handwerken Ons Home 13:30 uur
Wo 30-05 Themamiddag “kom in beweging”  Ons Home 13:30 uur

 

Variabele Activiteiten maand mei

Di 05-06 Rollatorwandelen AH Stationsstraat 10.15 uur
Wo 05-06 Fietstocht Ons Home 11:00 uur
Di 06-06 Bingo Ons Home 13:30 uur

 

Wegens ziekte van de dirigente, is er tot nader bericht, geen Koor Herfstklanken op vrijdagmiddag.

 

In de volgende nieuwsbrief van 4 juni zullen we alle info voor het reisje naar de 2e Kamer in een keer in de nieuwsbrief zetten.

Voor ons makkelijker en voor u makkelijker te vinden als alles bij elkaar staat.

Zorgt u vast voor een geldige legitimatie en dat u uw gegevens goed aan ons doorgeeft zoals het op uw ID kaart staat. Als dit nl. niet klopt, mag u niet naar binnen. Dat is voor nu even het belangrijkste om rekening mee te houden.

Nog vast even een leuke mededeling;

Ons reisje naar Boskoop met een modepresentatie gaat gewoon door en is op 10 oktober. Deze dag zal € 15,00 gaan kosten.

U betaalt alleen voor het vervoer met de bus en de rest van de dag is alles gratis.

Meer info en ook de betaling volgt later.

Zoekplaatje: Hoe goed kent u Vught?

 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd of u nevenstaande foto herkende.

 

De vraag was:

Nevenstaand figuur prijkt op de muur van een voormalig restaurant met dezelfde naam. Weet u welk voormalig restaurant we bedoelen?

De figuur is Sint Joris en de draak. Het voormalige restaurant met dezelfde naam is dan ook St Joris.

De cadeaubon is gewonnen door: Corrie van Eijndhoven

 

Een nieuwe foto:

 

 

Een muurplaat, passend in de tijd van 4 mei:

 

De vraag is: Weet u waar u deze muurplaat kunt vinden?

 

 

Stuur uw oplossing per email naar kbo.vught@gmail.com of vul het antwoordstrookje in op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief en stop deze vóór 23 mei in de brievenbus van

“Ons Home” aan de Esschestraat 18a in Vught.

 

Onder de goede inzenders wordt wederom een cadeaubon verloot.

 

Kennis met Koffie 2018 presenteert: Dementie. Om nooit te vergeten.

 

Themabijeenkomsten over dementie en alles wat daarbij komt kijken: van interactieve lezingen met voorbeelden uit de praktijk tot informatie over de praktische regelzaken.

 

De reeks van negen bijeenkomsten ‘Dementie. Om nooit te vergeten.’ wordt georganiseerd door Stichting Vughterstede en is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp dementie, zoals mantelzorgers van mensen met dementie, hun naasten, mensen die in hun omgeving of (vrijwilligers)werk te maken hebben met dementie, studenten en professionals.

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag naar een bijeenkomst komen? Dan kunt u gewoon binnenlopen, aanmelden is niet nodig. Een kopje koffie staat voor u klaar.

Locatie: restaurant ’t Engeltje in Huize Elisabeth, St. Elisabethstraat 2 te Vught. Alle bijeenkomsten vinden plaats van 19.00 uur tot 21.00 uur.

 

Bijeenkomst 5
Wat kan een casemanager voor mij betekenen?
Datum: woensdag 23-05-2018
Spreker: mw. Esther Tetteroo, specialist dementie en ouderenzorg

Esther Tetteroo en haar collega’s begeleiden mensen met dementie om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Ook ondersteunen zij de naasten om hun mantelzorg zo lang en zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.

Een casemanager is een klankbord, een coördinator, een regelaar en een luisterend oor, een vaste gesprekspartner in het ziekteproces.

 

Overige bijeenkomsten:

Bijeenkomst 6
Mantelzorg in balans, workshop
Datum: woensdag 27-06-2018 Spreker: Esther Tetteroo, casemanager

 

Bijeenkomst 7
Levenstestament voor iedereen
Datum: woensdag 19-09-2018
Spreker: OWK notarissen

 

Bijeenkomst 8
De juiste zorg op het juiste moment
Datum: woensdag 17-10-2018
Spreker: Mw. Marie-José Brouwer, palliatief verpleegkundige

 

Bijeenkomst 9
Ik kan niet meer thuis blijven wonen, wat nu?
Datum: woensdag 21-11-2018
Spreker: Mw. Lotte Sangen, Vughterstede

 

THEMAMIDDAG “Kom in beweging”

Op woensdag 30 mei, de 5e woensdag van de maand, hebben we een Themamiddag bij de KBO. Hieronder volgt wat informatie over deze leerzame middag.

Aanvang 13.30 uur. De zaal is open vanaf 13.00 uur.

De bijeenkomst is gericht op vitaal blijven van lichaam en geest door gezond bewegen. Het
programma bevat een informatief gedeelte , waarin aandacht is voor het hart, de gewrichten en de spijsvertering. Daarnaast is er een actief deel, wat gericht is op gezondheidsmetingen en bewegingsoefeningen. Het programma is middag/avondvullend.

Wat kunt u verwachten?

Voor de pauze: duidelijke voorlichting aan de hand van een aansprekende PowerPointpresentatie, die wordt gegeven door een deskundige en enthousiaste voorlichter van Remedica.

Na de pauze: een ervaringscircuit waarin iedereen de mogelijkheid krijgt metingen/oefeningen te doen die te maken hebben met de invloed van bewegen op de gezondheid. Daaronder valt het meten van de bloeddruk, lichaamscompositiemeting, cholesterolmeting (in beperkte mate mogelijk) en het kennis maken met diverse hulpmiddelen zoals ‘actief bewegen kussen’, pilates coretrainer, oefenmat.

Gezondheidsmarkt, tijdens de pauze is er de gelegenheid kennis te maken met producten die gericht zijn op gezondheid en leefstijl voor senioren.

Goodybag, aan het einde van de middag krijgt iedereen een tas mee met informatie en producten op het gebied van bewegen en gezonde leefstijl.

 

Bridgekampioenschappen KBO Brabant.

 

Dit najaar wordt door KBO Brabant i.s.m. de Bridgebond weer een kampioenschap georganiseerd, meer hierover kunt u ook lezen in de “Ons” van de maand Mei.

Ik heb me bij KBO Brabant aangemeld als contactpersoon en omdat ik weet dat onder onze leden  een aantal goede bridgers zitten vraag ik u om u aan te melden als deelnemer, zodat we met een groot aantal kunnen meedoen.

Carla Jonkers