Nieuwsbrief maart 2018


Voorwoord

We verzuchten wel eens, wat gaat de tijd toch snel als je ouder wordt. Dat is natuurlijk niet zo, alleen ons tempo ligt niet meer zo hoog.

Belangrijk is wel dat we alles kunnen blijven doen in ons eigen ritme en daar hoort uiteraard, zeker op onze leeftijd, met regelmaat eten en bewegen bij, dat komt niet alleen ons lichaam ten goede maar ook onze geest.

Ik heb onlangs een flits gezien van het programma, “De wereld volgens 80-jarigen”, een leuk en leerzaam programma met medewerking van 8 mondige bejaarden, hoe zij zich redden in deze moderne wereld en daar mee omgaan. Ook jongeren nemer hier deel aan. Al met al de moeite van het kijken waard. Het programma is te zien op SBS-6 op nog 7 woensdagavonden om 20.30 uur.

 

Ik wil ook nog even terugkijken op de afgelopen maand, de carnavalsmiddag op 13 februari, heel gezellig en goed verzorgd door het personeel van “De Stenen Hut”. Een onderscheiding werd door de Prins, via mij, uitgereikt aan Walter Zweerts die daar heel vereerd mee was. Een wat grotere opkomst zou fijn zijn geweest maar, misschien speelde de Olympische Spelen ons parten.

Verder nog een bijeenkomst voor alle vrijwilligers die het hele jaar door hand- en spandiensten verrichten. Dit keer in een heel andere vorm dan voorheen maar, gezien de positieve reacties, zeer geslaagd.

 

NIEUWE ACTIVITEITEN: Een nieuwe activiteit is op maandag 26 februari van start gegaan bij huize Theresia n.l. Koersballen. Onze deelnemers hebben hier, samen met bewoners van Huize Theresia, veel plezier aan beleefd en zijn zeer enthousiast.

 

Nog een nieuwe activiteit zal dit jaar van start gaan n.l. LINE – DANCE. In september 2018 op vrijdagochtend van 10.30 tot 11.30  willen we daarmee beginnen mits er voldoende animo is. We hebben een leuke enthousiaste docente gevonden die dit gestalte wil gaan geven dus, voor alle mensen die graag willen bewegen op fijne muziek (geen country) meld je tijdig aan. Er zullen uiteraard wel kosten aan verbonden zijn want de docente moet  ook betaald kunnen worden.

Aanmelden kan via het antwoordstrookje achter in de nieuwsbrief.

 

Carla Jonkers,

Voorzitter.

 

Lief en Leed

Vanaf deze plaats feliciteren wij alle leden die de komende periode hun verjaardag vieren.

Bijzondere felicitaties gaan uit naar onze kroonjarigen:

80 jaar
4 maart Mw. G. Kuipers
12 maart Mw. J. Hooijman
16 maart Mw. J. Crijns

85 jaar
2 maart Mw. M. Sopers
18 maart Mw. J. Appeven
19 maart Mw. M. Straatman
27 maart Mw. C. de Vries

90 jaar
11 maart Hr. G. Maas

 

Verder willen wij alle leden die te kampen hebben met ziekte, in welke vorm dan ook, heel veel sterkte toewensen en indien mogelijk een spoedig herstel. Ook degenen die vanwege ziekte niet meer in hun eigen woning kunnen verblijven, wensen wij de kracht om gelukkig te worden in hun nieuwe woonomgeving.

 

Overleden

Hr. J. van Hooijdonk

De nabestaanden van onze overleden leden of leden die een geliefde hebben moeten afstaan wensen wij heel veel sterkte bij het verwerken van hun verdriet.

Contributie 2018

Begin januari heeft u een brief ontvangen met daarin het verzoek om de contributie voor 2018 over te maken. Een groot aantal leden hebben hier inmiddels gehoor aan gegeven, maar nog niet iedereen.

Te laat betalen betekent meer werk voor de penningmeester, maar het kost ook onnodig meer geld en daar zit niemand op te wachten.

Heeft u nog niet betaald? Een vriendelijk doch dringend verzoek dit alsnog te doen.

Maak uw contributie van € 27,50 per persoon bij voorkeur vóór 31 maart 2018 over op:

IBAN NL24 RABO 0155402838 t.n.v. KBO Vught.

Graag bij betaling uw lidnummer(s) vermelden.

 

Agenda KBO Afdeling Vught

 

Vaste Activiteiten:

maandag Meer Bewegen Voor Ouderen Ons Home 09:30 uur
Klaverjassen, Rikken, Jokeren Ons Home 13:30 uur
Woensdag Koor “Ons Eigen Wijs” Ons Home 19:30 uur
Donderdag Bridge Ons Home 13:30 uur
Vrijdag Koor Herfstklanken Ons Home 16:00 uur

 

 

Variabele Activiteiten maand maart

Di 06-03 Belastingadviseurs Ons Home Hele dag
Wo 07-03 Bingo Ons Home 13:30 uur
Vrij 09-03 Belastingadviseurs Ons Home Tot 15:30 uur
Zon 11-03 Huiskamer Project Ons Home 13:30 uur
Di 13-03 Belastingadviseurs Ons Home Hele dag
Wo 14-03 Prijskaarten Ons Home 13:30 uur
Vrij 16-03 Belastingadviseurs Ons Home Tot 15:30 uur
Za 17-03 Bloemschikken Ons Home 10:00 uur
Di 20-03 Belastingadviseurs Ons Home Hele dag
Wo 21-03 Bingo Ons Home 13:30 uur
Vrij 23-03 Belastingadviseurs Ons Home Hele dag
Wo 28-03 Prijskaarten Ons Home 13:30 uur
Vrij 30-03 Belastingadviseurs Ons Home Tot 15:30 uur

 

Variabele Activiteiten maand april

Di 03-04 Belastingadviseurs Ons Home Hele dag
Wo 04-04 Wandelen Ons Home 09:15 uur
Bingo Ons Home 13:30 uur
Vrij 06-04 Belastingadviseurs Ons Home Tot 15:30 uur
Di 10-04 Belastingadviseurs Ons Home Hele dag
Wo 11-04 Prijskaarten Ons Home 13:30 uur

 

 

Let op!

Vanaf 6 maart t/m zitten op dinsdag en vrijdag de Belastingadviseurs in ONS HOME.
Als gevolg hiervan zal de repetitie van Koor Herfstklanken van 9 maart t/m 27 april dan ook pas vrijdagmiddag om 16.00 uur beginnen.
De zaal is voor die tijd NIET BESCHIKBAAR.

Op 4 mei gaat de oude tijd van 13.45 uur weer in.

Wij rekenen op uw begrip.

 

Zoekplaatje: Hoe goed kent u Vught?

 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd of u nevenstaande foto herkende.

 

De vraag was:

Weet u van welk gebouw deze fraaie ophaalbrug is?

Het is natuurlijk de ophaalbrug van Kasteel Maurick.

Dit keer was het niet zo moeilijk, we hebben dan ook 29 goede oplossingen binnen gekregen.

De Cadeaubon is gewonnen door: Hr. Jan Schellen

 

Een nieuwe foto:

Vught kent een aantal monumentale panden, soms met bijzonder kenmerken.

Weet u waar het pand staat waarop deze leeuw prijkt?

 

Stuur uw oplossing per email naar kbo.vught@gmail.com of vul het antwoordstrookje in op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief en stop deze vóór 23 maart in de brievenbus van

“Ons Home” aan de Esschestraat 18a in Vught.

 

Onder de goede inzenders wordt wederom een cadeaubon verloot.

 

Kennis met Koffie 2018 presenteert: Dementie. Om nooit te vergeten.

 

Themabijeenkomsten over dementie en alles wat daarbij komt kijken: van interactieve lezingen met voorbeelden uit de praktijk tot informatie over de praktische regelzaken.

 

De reeks van negen bijeenkomsten ‘Dementie. Om nooit te vergeten.’ wordt georganiseerd door Stichting Vughterstede en is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp dementie, zoals mantelzorgers van mensen met dementie, hun naasten, mensen die in hun omgeving of (vrijwilligers)werk te maken hebben met dementie, studenten en professionals.

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag naar een bijeenkomst komen? Dan kunt u gewoon binnenlopen, aanmelden is niet nodig. Een kopje koffie staat voor u klaar.

Locatie: restaurant ’t Engeltje in Huize Elisabeth, St. Elisabethstraat 2 te Vught. Alle bijeenkomsten vinden plaats van 19.00 uur tot 21.00 uur.

 

 

Bijeenkomst 3
Mantelzorgondersteuning door Wegwijs+
Datum: woensdag 28-03-2018
Sprekers: Mantelzorgconsulenten Wegwijs+

 

Sinds april 2017 kan iedereen met vragen over mantelzorg bij Wegwijs+ terecht. Mantelzorg kan heel intensief zijn en is soms moeilijk te combineren met werk en gezin. De mantelzorgconsulenten van Wegwijs+ bieden u een luisterend oor en kijken samen met u naar mogelijkheden of steun om u te ontlasten.

Tijdens deze Kennis met Koffie vertellen de drie mantelzorgconsulenten van Wegwijs+ u graag wat mantelzorgondersteuning inhoudt. Wilt u ook meer weten of kennis maken met de mantelzorgconsulenten van Wegwijs+? Dan ontmoeten wij u heel graag op 28 maart aanstaande.

 

Overige bijeenkomsten:

Bijeenkomst 4
Omgaan met dementie.
Datum: woensdag 25-04-2018
Spreker: drs. I.G.M. Smoor, psycholoog

 

Bijeenkomst 5
Wat kan een casemanager voor mij betekenen?
Datum: woensdag 23-05-2018
Spreker: mw. Esther Tetteroo, specialist dementie en ouderenzorg

 

Bijeenkomst 6
Mantelzorg in balans, workshop
Datum: woensdag 27-06-2018 Spreker: Esther Tetteroo, casemanager

 

Bijeenkomst 7
Levenstestament voor iedereen
Datum: woensdag 19-09-2018
Spreker: OWK notarissen

 

Bijeenkomst 8
De juiste zorg op het juiste moment
Datum: woensdag 17-10-2018
Spreker: Mw. Marie-José Brouwer, palliatief verpleegkundige

 

Bijeenkomst 9
Ik kan niet meer thuis blijven wonen, wat nu?
Datum: woensdag 21-11-2018
Spreker: Mw. Lotte Sangen, Vughterstede

 

 

Bezoek aan de tweede kamer

 

We hebben kort geleden een uitnodiging gehad om in het najaar met maximaal 50 pers. een bezoek te brengen aan de Tweede Kamer in Den Haag.

Het is nog niet bekend wanneer dit precies gaat plaatsvinden, maar we hebben wel om de dinsdag gevraagd, omdat dit ons het beste uitkomt.

 

Het enige wat we moeten betalen is het busvervoer er naar toe, de dag zelf is voor ons gratis, en we zijn druk bezig met het opvragen wat de kosten hiervoor zijn.

Logischerwijs is het zo, dat hoe meer mensen er mee gaan, hoe lager p.p. de kosten zullen zijn.

 

Als u interesse hierin heeft, vul dan a.u.b. het antwoordstrookje hiervoor in op de laatste blz.

Pas als we weten hoeveel mensen er mee gaan, kunnen we zeggen wat de kosten voor de bus zullen zijn. U hoort nog van ons in een volgende nieuwsbrief.

 

 

Modepresentatie

 

We zijn in de gelukkige omstandigheid, dat we met een groep personen uitgenodigd zijn bij van der Klooster Modepresentaties in Boskoop.

 

De hele dag worden we bezig gehouden en is helemaal gratis voor de deelnemers.

Het is nog niet bekend wanneer dit precies gaat plaatsvinden maar dit zal weer op een dinsdag zijn, dan kunnen ook de vrijwilligers het beste gemist worden.

 

Het enige wat we wel zelf moeten regelen en betalen is weer de busreis er naar toe.

Ook hier geldt weer; hoe meer personen er mee gaan, hoe goedkoper het voor iedereen wordt.

 

En hiervoor vind u ook op de laatste blz. weer een interesse strookje om te kijken, of we voldoende leden voor deze presentatie kunnen interesseren.

Uiteraard kan er ook kleding gekocht worden als u iets leuks ziet.

 

Carnavalsmiddag 13 februari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben weer een leuke carnavalsmiddag achter de rug met veel muziek, een prima optreden van Het Smartlappenstel Bert en Ria en als klap op de vuurpijl, een fantastisch concert van DanMarZo, de blaaskapel die met de prins en zijn gevolg meekwam, om de sfeer nog eens extra naar een hoogtepunt te brengen.

Dat is ze goed gelukt, het was reuze gezellig allemaal en toen de prins met zijn gevolg binnenkwam, gingen de voetjes pas echt goed van de vloer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De prins had nog een lid van de KBO persoonlijk in het zonnetje willen zetten, Walter Zweerts, voor zijn inspanningen voor het KBO koor Herfstklanken, maar Walter kon niet aanwezig zijn op die middag. Carla, onze voorzitter, heeft toen de onderscheiding voor Walter in ontvangst genomen en Walter heeft zijn onderscheiding intussen ontvangen.

 

Verder was er natuurlijk weer onze welbekende loterij met leuke prijzen en het viel echt op, dat er weer een paar tafels waren die wel erg veel geluk hadden met hun loten.

Het is ze van harte gegund daar niet van, al was het sneu voor de tafels die minder of helemaal geen geluk hadden. Afin, that’s life zeggen we dan maar en een volgende keer beter.

BELASTINGAANGIFTE  2017 (VOOR SENIOREN)

 

Gelieve mee te brengen: (Als het goed is (in) uw BLAUWE/GROENE MAP)

 

-DE (UITGEPRINTE) KOPIE VAN UW AANGIFTE(N) VAN VORIG JAAR

 

 MACHTIGINGSCODE- AANGIFTE  2017 van de BELASTINGDIENST.

U dient deze IEDER JAAR  ZELF aan te vragen en ZONDER deze machtigingscode is GEEN aangifte mogelijk. Als u bij  de eerste afspraak een nieuwe afspraak moet maken omdat u geen werkende machtigingscode heeft wordt Euro  10,-  EXTRA in rekening gebracht, dit om te voorkomen dat onze adviseurs een uur voor niets zitten te wachten.

 

  AANVRAGEN MACHTIGINGSCODE OP TELEFOONNUMMER 088-1236555.

 • DE (eventuele) ROSE OF WITTE AANGIFTEBRIEF 2017 (van u en/of uw partner)
 • DE (eventuele) DEFINITIEVE AANSLAG 2016 VAN DE BELASTINGDIENST
 • DE (eventuele) VOORLOPIGE AANSLAG 2018

 

ALSMEDE:

 • DE JAAROPGAVE(N) 2017 VAN U (EN UW PARTNER/ECHTGENOTE)
 • DE JAAROPGAVE(N) van de BANKSALDI PER 1-1-2017 (Internet zelf uitprinten)
 • De JAAROPGAVE van de HUURTOESLAG 2017
 • De JAAROPGAVE van de ZORGTOESLAG 2017
 • DE JAAROPGAVE VAN DE BETAALDE HYPOTHEEKRENTE
 • DE JAAROPGAVE VAN DE RESTANTHYPOTHEEKSCHULD PER 31-12-2017
 • DE WOZ-BESCHIKKING Met de opgave van de peildatum per 1 januari 2016!

 

BIJ AANKOOP VAN DE WONING IN 2017:

 • Notarisafrekening en nota makelaar.
 • Nota’s/bonnen van alle ziektekosten die niet of gedeeltelijk werden vergoed, (jaaroverzicht ziektekostenverzekeraar)

(deel)taxikosten, kilometers en dagen  voor ziekenbezoek partner of van bezoek van de zieke aan arts of specialist.

 • Eventuele schenkingen aan kinderen/kleinkinderen in 2017.

 

DE BELASTINGSERVICE is voor ALLE leden en/of inwoners van NOORD-BRABANT van 65 jaar en ouder met als principe de Inkomensgrens Zorgtoeslag 2017 , zijnde voor een alleenstaande € 27.857,– samenwonend € 35.116,–.

De bijdrage in de kosten KBO bedraagt dan Euro 15,– per aangifte en/of per jaar.  KBO-leden Euro 12,50. 

 

Echter bij een vermogen van Euro 500.000 (box I en III samen) en/of

inkomen van Euro 75.000 of meer wordt de invulhulp niet geboden.

Wilt u de aangifte toch door ons laten verzorgen (waarbij de uiteindelijke beslissing ligt bij de HUBA, Hulp Bij Aangifte)

dan kost dat Euro 50,– per aangifte en/of per jaar.

 

Bij het invullen van een aangifte P-Biljet (papieren aangifte) zijn de kosten  Euro 50,- evenals bij een aangifte F-Biljet ook Euro 50,-.

(komt alleen voor bij overlijden belastingplichtige ). Dus P- en F-Biljet samen wordt dan Euro 100,-

 

De afspraken zullen worden gehouden in “Ons Home” op het adres

Esschestraat 18a, 5262 BD Vught, telefoon 073-6563153 op

DINSDAG en VRIJDAG(!) vanaf 6 maart tot en met 27 april 2018.

 

Kontaktpersoon voor afspraken:Joke Lexmond Vught telefoon 06-49038173

 

Als het voor u als belastingplichtige moeilijk of zwaar is om zelf uw aangifte te doen dan is het voor ons geen enkel probleem

een afspraak te maken met bijvoorbeeld uw kind of een andere vertrouwenspersoon.

 

Hij of zij dient daarbij wel in het bezit te zijn van UW bescheiden en UW machtigingscode, die door ons zal worden geverifieerd.