Nieuwsbrief februari 2018


Voorwoord

De Algemene Ledenvergadering 2018 hebben we achter de rug en, gezien de positieve reacties die we daarop als bestuur gekregen hebben, durf ik te zeggen dat we 2017, met alle ups en downs die we natuurlijk ook te verwerken hebben gekregen, met een positief resultaat hebben afgesloten.

We zijn er natuurlijk nog niet maar we zijn wel van plan om onze Afdeling een positieve impuls te geven door het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en evenementen. Natuurlijk kunnen we dat als bestuur niet alleen dus vragen we als dat nodig is uw hulp en waar nodig ook uw praktische ondersteuning.

Als uw vragen heeft over bepaalde zaken schroom dan niet om ze aan ons te stellen, als we niet meteen een antwoord kunnen geven komen we daar later zeker op terug.

Het kan zijn dat u het met bepaalde zaken niet eens bent, praat daar dan over met een van de bestuursleden zodat we kunnen trachten een voor alle partijen bevredigende oplossing te zoeken.

In de praktijk is het zo, als je veel weet kun je ook veel vergeven en hoef je elkaar nooit boos aan te kijken.

Wat mij betreft, laat ons doorgaan op de ingeslagen weg dan hebben we een mooi jaar te gaan.

 

Uw voorzitter

Carla Jonkers

 

Lief en Leed

 

Vanaf deze plaats feliciteren wij alle leden die de komende periode hun verjaardag vieren.

 

Bijzondere felicitaties gaan uit naar onze kroonjarigen:

 

80 jaar
14 februari Hr. C. van den Heuvel

90 jaar
18 februari Hr. G. Brohm
28 februari Mw. H. van Heertum

 

 

 

Verder willen wij alle leden die te kampen hebben met ziekte, in welke vorm dan ook, heel veel sterkte toewensen en indien mogelijk een spoedig herstel. Ook degene die vanwege ziekte niet meer in hun eigen woning kunnen verblijven, wensen wij de kracht om gelukkig te worden in hun nieuwe woonomgeving.

Overleden

Mw. Ria Zweerts
Hr. Ad van Grinsven

De nabestaanden van onze overleden leden of leden die een geliefde hebben moeten afstaan wensen wij heel veel sterkte bij het verwerken van hun verdriet.

Nieuwe leden die wij mochten verwelkomen

Mw. Ria Stassen – Veenbrink
Hr. Jan van Helmond


Agenda KBO Afdeling Vught

 

Vaste Activiteiten:

maandag Meer Bewegen Voor Ouderen Ons Home 09:30 uur
Klaverjassen, Rikken, Jokeren Ons Home 13:30 uur
Woensdag Koor “Ons Eigen Wijs” Ons Home 19:30 uur
Donderdag Bridge Ons Home 13:30 uur
Vrijdag Koor Herfstklanken Ons Home 13:45 uur

 

Variabele Activiteiten maand februari

Wo 07-02 Bingo Ons Home 13:30 uur
Di 13-02 Carnavalsmiddag in de Oude Stenen Hut 13:30 uur
Wo 14-02 Prijskaarten Ons Home 13:30 uur
Wo 21-02 Bingo Ons Home 13:30 uur
Wo 28-02 Prijskaarten Ons Home 13:30 uur
Di 06-03 Belastingadviseurs aanwezig Ons Home Hele middag

Ons Home is 13 februari gesloten voor alle activiteiten

Mededeling vanuit het bestuur

Voor alle reizen die in de toekomst georganiseerd worden is het de bedoeling dat deze niet meer in termijnen betaald gaan worden. De reis moet 2 maanden voor de datum van vertrek in zijn geheel betaald zijn aan de penningmeester. Alleen in zeer bijzondere en incidentele gevallen kunt u contact opnemen met de penningmeester om met hem een betalingsregeling af te spreken.

Een annulerings-en reisverzekering dient u vooraf zelf af te sluiten. Van de zijde van de KBO zult u duidelijk ingelicht worden over de kosten en de eventuele extra kosten indien u gebruik wilt maken van een 1-persoons kamer.

Voor elke activiteit moet u het antwoordstrookje wat in de nieuwsbrief komt te staan duidelijk invullen en ruim op tijd deponeren in de brievenbus van ONS HOME.

 

Zoekplaatje: Hoe goed kent u Vught?

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd of u nevenstaande foto herkende.

De vraag bestond uit drie delen:

 1. Wat is dit voor een gebouw?
 2. Hoe heet dit gebouw
 3. Waar staat dit gebouw

Het is het poortgebouw van het voormalig Fort Isabella.

Het fort werd, vermoedelijk vanaf 1617, gedurende het Twaalfjarig Bestand gebouwd op de plaats van buurtschap De Reut. Doel was de stad ‘s-Hertogenbosch aan de zuidzijde te beschermen, en het riviertje de Dommel te vrijwaren van vijandelijk ingrijpen. Het fort speelde een cruciale rol bij de belegering van ‘s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik in 1629.

Het Fort is inmiddels verdwenen, wat rest is een uit de 18e eeuw stammend poortgebouwtje, de Puist genaamd. Het gebouw staat aan de Reutsedijk op de grens tussen ’s-Hertogenbosch en Vught.

De cadeaubon is deze maand gewonnen door Mw. Tiny van Bokhoven

 

Een nieuwe foto:

Herkent u nevenstaande foto?

Weet u van welk gebouw deze fraaie ophaalbrug is?

Stuur uw oplossing per email naar kbo.vught@gmail.com of vul het antwoordstrookje in op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief en stop deze vóór 20 februari in de brievenbus van “Ons Home” aan de Esschestraat 18a in Vught.

Onder de goede inzenders wordt wederom een cadeaubon verloot.

 

Kennis met Koffie 2018 presenteert: Dementie. Om nooit te vergeten.

Themabijeenkomsten over dementie en alles wat daarbij komt kijken: van interactieve lezingen met voorbeelden uit de praktijk tot informatie over de praktische regelzaken.

De reeks van negen bijeenkomsten ‘Dementie. Om nooit te vergeten.’ wordt georganiseerd door Stichting Vughterstede en is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp dementie, zoals mantelzorgers van mensen met dementie, hun naasten, mensen die in hun omgeving of (vrijwilligers)werk te maken hebben met dementie, studenten en professionals.

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag naar een bijeenkomst komen? Dan kunt u gewoon binnenlopen, aanmelden is niet nodig. Een kopje koffie staat voor u klaar.

Locatie: restaurant ’t Engeltje in Huize Elisabeth, St. Elisabethstraat 2 te Vught. Alle bijeenkomsten vinden plaats van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Bijeenkomst 2
Wat kan ik verwachten van de geheugenpoli?
Datum: woensdag 28-02-2018
Spreker: Janet Bootsma, klinisch-geriater

Als patiënten of hun naasten merken dat er sprake is van geestelijke achteruitgang, kan de huisarts de patiënt verwijzen naar het Centrum voor geheugenproblematiek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Op de geheugenpoli wordt breed gekeken naar de oorzaak van de klachten. Er wordt met de patiënt en diens naaste gesproken en er wordt een uitgebreid lichamelijk onderzoek verricht. De oorzaken van de geestelijke klachten zijn divers. Soms blijkt er sprake te zijn van normale veroudering, of passen de klachten bij somberheid en rouw. Maar vaak blijkt er sprake te zijn van milde geestelijke achteruitgang of dementie. Deze avond krijgt u een presentatie over de werkwijze op de geheugenpoli. Natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Overige bijeenkomsten:

Bijeenkomst 3
Mantelzorgondersteuning door Wegwijs+
Datum: woensdag 28-03-2018.
Sprekers: Mantelzorgconsulenten Wegwijs+

 

Bijeenkomst 4
Omgaan met dementie.
Datum: woensdag 25-04-2018
Spreker: drs. I.G.M. Smoor, psycholoog

 

Bijeenkomst 5
Wat kan een casemanager voor mij betekenen?
Datum: woensdag 23-05-2018
Spreker: mw. Esther Tetteroo, specialist dementie en ouderenzorg

 

Bijeenkomst 6
Mantelzorg in balans, workshop
Datum: woensdag 27-06-2018 Spreker: Esther Tetteroo, casemanager

 

Bijeenkomst 7
Levenstestament voor iedereen
Datum: woensdag 19-09-2018
Spreker: OWK notarissen

 

Bijeenkomst 8
De juiste zorg op het juiste moment
Datum: woensdag 17-10-2018
Spreker: Mw. Marie-José Brouwer, palliatief verpleegkundige

 

Bijeenkomst 9
Ik kan niet meer thuis blijven wonen, wat nu?
Datum: woensdag 21-11-2018
Spreker: Mw. Lotte Sangen, Vughterstede

 

Carnavalsmiddag.

Op dinsdagmiddag 13 februari hebben we een gezellige Carnavalsmiddag bij de “Oude Stenen Hut”, Parklaan 3 t/m 13. Hetzelfde adres als vorig jaar dus. Gelukkig kunnen we nog terecht in de Theaterzaal. Bert en Ria zullen de hele middag weer bij ons blijven en ook komt rond 16.00 uur de Prins met zijn gevolg ons weer met een bezoek vereren.

U bent welkom vanaf 13.00 uur en de middag begint om 13.30 uur.

Uw eigen bijdrage als lid van de KBO is € 5,00 te betalen bij binnenkomst.

Niet leden zijn ook welkom, maar die betalen € 10,00.

Hiervoor krijgt u p.p. 4 consumptiebonnen en wordt u voorzien van hapjes tussen het feesten door, met als laatste weer een lekker worstenbroodje.
Ook verzorgen we weer onze bekende loterij ( € 0,50 per lotje)

Deelnemen aan deze gezellige carnavalsmiddag? Vul het antwoordstrookje in op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief en stop deze uiterlijk 9 februari in de brievenbus van “Ons Home” aan de Esschestraat 18a in Vught.

OMDAT WIJ BIJTIJDS HET AANTAL DEELNEMERS MOETEN DOORGEVEN IS SNELHEID IN DEZE GEBODEN.

BELASTINGAANGIFTE  2017 (VOOR SENIOREN)

 

Gelieve mee te brengen: (Als het goed is (in) uw BLAUWE/GROENE MAP)

-DE (UITGEPRINTE) KOPIE VAN UW AANGIFTE(N) VAN VORIG JAAR

 MACHTIGINGSCODE- AANGIFTE  2017 van de BELASTINGDIENST.

U dient deze IEDER JAAR  ZELF aan te vragen en ZONDER deze machtigingscode is GEEN aangifte mogelijk. Als u bij  de eerste afspraak een nieuwe afspraak moet maken omdat u geen werkende machtigingscode heeft wordt Euro  10,-  EXTRA in rekening gebracht, dit om te voorkomen dat onze adviseurs een uur voor niets zitten te wachten. 

AANVRAGEN MACHTIGINGSCODE OP TELEFOONNUMMER 088-1236555.

 • DE (eventuele) ROSE OF WITTE AANGIFTEBRIEF 2017 (van u en/of uw partner)
 • DE (eventuele) DEFINITIEVE AANSLAG 2016 VAN DE BELASTINGDIENST
 • DE (eventuele) VOORLOPIGE AANSLAG 2018

ALSMEDE:

 • DE JAAROPGAVE(N) 2017 VAN U (EN UW PARTNER/ECHTGENOTE)
 • DE JAAROPGAVE(N) van de BANKSALDI PER 1-1-2017 (Internet zelf uitprinten)
 • De JAAROPGAVE van de HUURTOESLAG 2017
 • De JAAROPGAVE van de ZORGTOESLAG 2017
 • DE JAAROPGAVE VAN DE BETAALDE HYPOTHEEKRENTE
 • DE JAAROPGAVE VAN DE RESTANTHYPOTHEEKSCHULD PER 31-12-2017
 • DE WOZ-BESCHIKKING Met de opgave van de peildatum per 1 januari 2016!

 

BIJ AANKOOP VAN DE WONING IN 2017:

 • Notarisafrekening en nota makelaar.
 • Nota’s/bonnen van alle ziektekosten die niet of gedeeltelijk werden vergoed, (jaaroverzicht ziektekostenverzekeraar)
  (deel)taxikosten, kilometers en dagen  voor ziekenbezoek partner of van bezoek van de zieke aan arts of specialist.
 • Eventuele schenkingen aan kinderen/kleinkinderen in 2017.

DE BELASTINGSERVICE is voor ALLE leden en/of inwoners van NOORD-BRABANT van 65 jaar en ouder met als principe de Inkomensgrens Zorgtoeslag 2017 , zijnde voor een alleenstaande € 27.857,– samenwonend € 35.116,–.

De bijdrage in de kosten KBO bedraagt dan Euro 15,– per aangifte en/of per jaar.  KBO-leden Euro 12,50. 

Echter bij een vermogen van Euro 500.000 (box I en III samen) en/of inkomen van Euro 75.000 of meer wordt de invulhulp niet geboden. Wilt u de aangifte toch door ons laten verzorgen (waarbij de uiteindelijke beslissing ligt bij de HUBA, Hulp Bij Aangifte) dan kost dat Euro 50,– per aangifte en/of per jaar.

 

Bij het invullen van een aangifte P-Biljet (papieren aangifte) zijn de kosten  Euro 50,- evenals bij een aangifte F-Biljet ook Euro 50,-. (komt alleen voor bij overlijden belastingplichtige ). Dus P- en F-Biljet samen wordt dan Euro 100,-

De afspraken zullen worden gehouden in “Ons Home” op het adres Esschestraat 18a, 5262 BD Vught, telefoon 073-6563153 op DINSDAG en VRIJDAG(!) vanaf 6 maart tot en met 27 april 2018.

 

Kontaktpersoon voor afspraken:Joke Lexmond Vught telefoon 06-49038173

Als het voor u als belastingplichtige moeilijk of zwaar is om zelf uw aangifte te doen dan is het voor ons geen enkel probleem een afspraak te maken met bijvoorbeeld uw kind of een andere vertrouwenspersoon.

Hij of zij dient daarbij wel in het bezit te zijn van UW bescheiden en UW machtigingscode, die door ons zal worden geverifieerd.