Jaarvergadering 2017 in beeld


Op dinsdag 17 januari was de jaarvergadering van KBO-Vught. Ook dit jaar was deze in de theaterzaal van de Stenen Hut. 

De vergadering werd voor de laatste keer voorgezeten door Anne Pepers.

  

Er waren ruim 80 leden aanwezig waaronder de aspirant bestuurders, een vertegenwoordiger van de Kring Maas-Dommel.  Later kwamen cliëntondersteuner Josef Kok en wethouder Saskia Heijboer.

De secretaris en penningmeester gaven een overzicht over het afgelopen half jaar. Daarna volgde nog enige discussie over enkele onderwerpen. Daarin werd besloten om de eigen bijdrage voor de belastingaangifte nog dit jaar te verhogen naar € 12,50. Het verslag van deze jaarvergadering wordt enkele weken voor de nieuwe vergadering toegestuurd. Gevraagd werd om in de volgende jaarvergadering waar mogelijk verslagen visueel via een beamer in beeld te brengen.

Walter Zweers leest het verslag van de kascontrolecommissie voor. 

   

Na de pauze was de bestuursverkiezing. De secretaris was herkiesbaar en werd voor de komende periode herbenoemd.

Ton van Roon stelt zich voor en wordt gekozen tot penningmeester. Waarna Carla Jonkers als voorzitter werd benoemd.

Toos Op ’t Hoog & Ton van Roon

Carla zal niet meteen  de volledige taak op zich nemen. Zij heeft nog andere taken die eerst worden afgerond.

Voorlopig zal Joke Lexmond de taak als vicevoorzitter op zich nemen.

 

De nieuw en oude KBO voorzitter met de herkozen secretaris Hans van Overdijk

 

Na de rondvraag trad mevrouw Loes Dijkers spontaan naar vormen om Anne en Hans namens de leden te bedanken voor hun jarenlange inzet.

De jaarvergadering werd afgesloten waarna wethouder Saskia Heijboer op haar eigen wijze afscheid nam van Anne en Hans Pepers. 

Anne Pepers ontvangt de Van Beuningenpenning uit handen van wethouder Saskia Heijboer.